SSTVP        Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce       člen     
  

   
Arrow
Arrow
Slider

SSTVP - Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce

 

Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce (ďalej len Spoločnosť) je dobrovoľným, verejnoprospešným, neziskovým, demokratickým združením individuálnych a kolektívnych členov. Spoločnosť združuje odborníkov z oblasti výkonu trhacích a vŕtacích prác, výroby, ako aj výskumu a školstva. Spoločnosť je členom EFEE – Európskej federácie explozívnych inžinierov.

Spoločnosť zabezpečuje:

  • výučbu uchádzačov o strelmajstrovské oprávnenie a oprávnenie technických vedúcich odstrelov vo všetkých odbornostiach
  • výučbu odpaľovačov ohňostrojov a školenie predavačov pyrotechnických prostriedkov
  • periodické školenia držiteľov oprávnení pre výkon trhacích a ohňostrojných prác
  • vydávanie učebných textov pre výučbu a školenie v jednotlivých špecializáciách v obore výkonu trhacích a ohňostrojných prác
  • organizovanie medzinárodných konferencií a iných akcií vo vrtno-trhacej a súvisiacej technike
  • zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce a kontaktov
  • medzinárodná výmena tematických zájazdov
  • poradenská a informačná činnosť
  • zabezpečovanie získania certifikátov „Európskeho strelmajstra“
  • vydávanie Bulletinov a iné činnosti. 

           BanskuyUrad