SSTVP        Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce       člen     
  

   

 

TRHACIA TECHNIKA 2024

33. medzinárodná konferencia
15.5.2024 - 17.5.2024

Kongresové centrum ACADEMIA SAV

Stará Lesná č. 176
059 60 Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry, Slovakia

 

Akademia

Konferencia je určená pre strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov, pracovníkov vo všetkých odvetviach s využitím trhacích prác, pre  študentov a pedagógov  na školách a pre užívateľov, výrobcov a dodávateľov prostriedkov vrtno-trhacej techniky.

 Prosím vyplňte prihlášku v Slovenskom jazyku formTU

 Fill in the Registration form in English languageform

Program konferencie – Conference Programme

15. máj 2024 streda – May 15th 2024 Wednesday

14:00 - 18:00 hod. registrácia - Registration
18:00 - 19:30 hod. večera - Dinner
20:00 - 24:00 hod. privítanie účastníkov konferencie v reštaurácii Kongresového centra Academia, spoločenské stretnutie účastníkov konferencie pri hudbe
- welcoming of foreign delegations and conference participants Congress Center Academia Restaurant, welcoming evening of conference participants at the music

16. máj 2024 štvrtok – May 16th 2024 Thursday

08:00 - 09:00 hod. raňajky - Breakfast
08:00 - 10:00 hod. registrácia - Registration
10:00 - 10:30 hod. otvorenie konferencie – Conference Opening
10:30 - 12:00 hod. prednášky - Papers
12:00 - 14:00 hod. obed - Lunch
14:00 - 16:30 hod. prednášky - Papers
18:00 - 24:00 hod. spoločenské stretnutie účastníkov konferencie recepcia, ľudová hudba, RAUT
- social meeting of conference participants, accompanied by folk music, RAUT

17. máj 2024 piatok – May 17th 2024 Friday

08:00 - 09:00 hod. raňajky - Breakfast
09:00 - 11:30 hod. prednášky – Papers
11:30 - 12:00 hod. zhodnotenie a závery konferencie - Evolutions and Conclusion of the Conference
12:00 - 13:00 hod. obed – Lunch


Rokovací jazyk: slovenský, český, poľský, maďarský, nemecký, francúzky, anglický
Official languages: Slovak, Czech, Polish, Hungarian, German, French, English

 

Časové termíny – Important deadlines

 • 31. január 2024 – January 31th 2024 - zaslanie názvu a abstraktu prednášky v národnom a anglickom jazyku – Submission of lecture tittle and abstract in the national and English langauge
 • 31. marec 2024 – March 31th 2024 -zaslanie prednášky v národnom, alebo anglickom jazyku s abstraktom v národnom a anglickom jazyku – Submission completed lecture in the national or English langauge with an abstract in the national and English language 

Tématické zameranie konferencie:       

 • legislatíva na Slovensku a v Európskej únii, aplikácia nových zákonov, certifikácia strelmajstrov a TVO, identifikácia a sledovanie výbušnín
 • trhacie práce pri razení, ťažbe, deštrukciách a stavebných prácach
 • nové prostriedky trhacej a vŕtacej techniky
 • seizmické účinky pri trhacích prácach
 • bezpečnosť, ochrana zdravia, mimoriadne udalosti, životné prostredie
 • ohňostrojové práce, pyrotechnika
 • prednášky na inú tému budú zaradené na záver konferencie

 Subjects of the conference:

 • blasting at mineral extraction, tunnels, demolition and other purposes
 • legislation in Slovak Republic and European Union, certification of Blasters, Tracking and Tracing for Explosives
 • new products for blasting and drilling
 • seizmics
 • safety, health protection, accidents, environment
 • fireworks, pyrotechnics
 • lectures dealing with other subjects will appear on the end of the conference