SSTVP        Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce       člen     
  

   

 

TRHACIA TECHNIKA 2020

32. medzinárodná konferencia

Kongresové centrum ACADEMIA Stará Lesná SK

20. - 22. máj  2020

    Akademia

Konferencia je určená pre strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov, pracovníkov vo všetkých odvetviach s využitím trhacích prác, pre  študentov a pedagógov  na školách a pre užívateľov, výrobcov a dodávateľov prostriedkov vrtno-trhacej techniky.

Tématické zameranie konferencie:          

 • legislatíva na Slovensku a v Európskej únii, aplikácia nových zákonov, certifikácia strelmajstrov a TVO, identifikácia a sledovanie výbušnín
 • trhacie práce pri razení, ťažbe, deštrukciách a stavebných prácach
 • nové prostriedky trhacej a vŕtacej techniky
 • seizmické účinky pri trhacích prácach
 • bezpečnosť, ochrana zdravia, mimoriadne udalosti, životné prostredie
 • ohňostrojové práce, pyrotechnika
 • prednášky na inú tému budú zaradené na záver konferencie

 

Časové termíny

 • 15. február 2020 – zaslanie názvu a abstraktu prednášky
 • 15. marec 2020 - zaslanie kompletnej prednášky v národnom, alebo anglickom jazyku, ktorá obsahuje abstrakt v národnom a súčasne aj v anglickom jazyku. Prednáška s max. rozsahom 10 strán vo Worde, Arial veľkosť písma 12, okraje 4 x 2 cm.
 • 15. apríl 2020 zaslanie prihlášky na konferenciu 
 • 30. apríl 2020 prevedenie finančných úhrad, vložné konferencie

Important deadlines

 • 15th February - sending lecture title and abstract
 • 15th March  - sending full lecture in the national or English languag. Max 10 pages, font size 12pt, border 4 x 2 cm

Subjects of the conference:

 • blasting at mineral extraction, tunnels, demolition and other purposes
 • legislation in Slovak Republic and European Union, certification of Blasters, Tracking and Tracing for Explosives
 • new products for blasting and drilling
 • seizmics
 • safety, health protection, accidents, environment
 • fireworks, pyrotechnics
 • lectures dealing with other subjects will appear on the end of the conference